Predlžovanie vlasov

Predlžovanie vlasov uskutočňujeme suchou metódou Euro lock. Používame iba európske vlasy najvyššej kvality.

Predlžovanie vlasov metódou Euro lock
Pri predlžovaní vlasov touto metódou sa používajú malé kovové trubičky, ktoré neobsahujú žiadne lepidlo. Pomocou malého háčika sa prevlečú vaše vlasy cez trubičku, vloží sa napájaný prameň vlasov a zatlačí špeciálnymi kliešťami, čím sa vytvorí pevný spoj (tzv. KNIŽKOVÝ SPOJ).Táto metóda je veľmi šetrná, pretože nedochádza k spojeniu vlasov pomocou lepidiel. Predĺženie vlasov touto metódou vydrží približne 12 týždňov. Pri posúvaní vlasov je možné opätovne použiť tie isté vlasy bez skracovania. Samotná aplikácia trvá približne 4 hodiny.